ASP:一个网站空间多个域名访问_ASP_编程开发_程序员俱乐部

中国优秀的程序员网站程序员频道CXYCLUB技术地图
热搜:
更多>>
 
您所在的位置: 程序员俱乐部 > 编程开发 > ASP > ASP:一个网站空间多个域名访问

ASP:一个网站空间多个域名访问

 2010/11/2 17:35:33    程序员俱乐部  我要评论(0)
  • 摘要:一个网站空间,但是却可以实现多个域名的访问的一段ASP代码:以下为引用的内容:<%ifRequest.ServerVariables("SERVER_NAME")="www.abc.com"thenresponse.redirect"abc/"elseifRequest.ServerVariables("SERVER_NAME")="www.123.com"thenresponse
  • 标签:网站空间 域名访问

一个网站空间,但是却可以实现多个域名的访问的一段ASP代码:

以下为引用的内容:
<%
if Request.ServerVariables("SERVER_NAME")="www.abc.com" then
response.redirect "abc/"
else if Request.ServerVariables("SERVER_NAME")="www.123.com" then
response.redirect "123/"
else if Request.ServerVariables("SERVER_NAME")="www.456.com" then
response.redirect "456/"
end if
end if
end if
%>

编辑整理

发表评论
用户名: 匿名