java CacheUtil缓存工具类_JAVA_编程开发_程序员俱乐部

中国优秀的程序员网站程序员频道CXYCLUB技术地图
热搜:
更多>>
 
您所在的位置: 程序员俱乐部 > 编程开发 > JAVA > java CacheUtil缓存工具类

java CacheUtil缓存工具类

 2021/9/11 22:00:33  zysnba  程序员俱乐部  我要评论(0)
  • 摘要:导入hutooljar传入12345678这个是容量,如果容量给3,你存放了四个值,第一个将无效。Cache<String,String>fifoCache=CacheUtil.newFIFOCache(12345678);fifoCache.put("1","1");fifoCache.put("2","2");fifoCache.put("3","3");fifoCache.put("4","4");System.out.println(fifoCache.get("1"))
  • 标签:工具 Java 缓存
 
导入hutooljar
传入12345678这个是容量,如果容量给3,你存放了四个值,第一个将无效。

Cache<String,String> fifoCache = CacheUtil.newFIFOCache(12345678);
  
        fifoCache.put("1","1");
        fifoCache.put("2","2");
        fifoCache.put("3","3");
        fifoCache.put("4","4");
        System.out.println(fifoCache.get("1"));
        System.out.println(fifoCache.get("2"));
        System.out.println(fifoCache.get("3"));
        System.out.println(fifoCache.get("4"));如果对你有帮助请给小弟打赏下,祝你成功。

上一篇: java对xml和对象互转 下一篇: Java数字ID
发表评论
用户名: 匿名