java中Bigdecimal比较大小和加减乘除_JAVA_编程开发_程序员俱乐部

中国优秀的程序员网站程序员频道CXYCLUB技术地图
热搜:
更多>>
 
您所在的位置: 程序员俱乐部 > 编程开发 > JAVA > java中Bigdecimal比较大小和加减乘除

java中Bigdecimal比较大小和加减乘除

 2018/8/15 21:35:42  haiyang08101  程序员俱乐部  我要评论(0)
  • 摘要:比较大小:inta=bigdemical.compareTo(bigdemical2)a=-1,表示bigdemical小于bigdemical2;a=0,表示bigdemical等于bigdemical2;a=1,表示bigdemical大于bigdemical2;加减乘除:BigDecimalbignum1=newBigDecimal("10");BigDecimalbignum2=newBigDecimal("5");BigDecimalbignum3=null
  • 标签:Java Decimal
比较大小:

int a = bigdemical.compareTo(bigdemical2)

a = -1,表示bigdemical小于bigdemical2;

a = 0,表示bigdemical等于bigdemical2;

a = 1,表示bigdemical大于bigdemical2;加减乘除:

BigDecimal bignum1 = new BigDecimal("10"); 
BigDecimal bignum2 = new BigDecimal("5"); 
BigDecimal bignum3 = null; 
 
//加法 
bignum3 =  bignum1.add(bignum2);      
System.out.println("和 是:" + bignum3); 
 
//减法 
bignum3 = bignum1.subtract(bignum2); 
System.out.println("差  是:" + bignum3); 
 
//乘法 
bignum3 = bignum1.multiply(bignum2); 
System.out.println("积  是:" + bignum3); 
 
//除法 
bignum3 = bignum1.divide(bignum2); 
System.out.println("商  是:" + bignum3);
发表评论
用户名: 匿名